Ochotnicza Straż Pożarna
ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR W LESIE ??? DZWOŃ TEL. 998 !!!
Dodatkowe menu

 

1% Podatku dla OSP Jedlnia - Letnisko


Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2011 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np.  OSP w Jedlni - Letnisko ul. Radomska 43 i  kod pocztowy 26-630 Jedlnia - Letnisko.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2012 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2012 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,
    - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.